آموزش راهمام بخش مدیر سیستم

افزودن محصول در فروشگاه

برای افزودن محصول در فروشگاه به روش زیر عمل کنید: در این قسمت جزئیات محصول را مشخص کنید: برای ذخیره کردن اطلاعات وارد شده محصول می توانید بر روی دکمه “ذخیره تغییرات” کلیک کنید. و در آخر بر روی دکمه انتشار کلیک کنید تا محصول در سایت منتشر شود و کاربران امکان مشاهده سفارش آن …

افزودن محصول در فروشگاه ادامه »

ثبت نام قسطی دانش آموز در راهمام

برای ثبت نام قسطی دانش آموز در راهمام به روش زیر عمل کنید: برای ثبت نام قسطی دانش آموز باید ابتدا یک استثناء پرداخت از نوع ثبت نام قسطی تعریف شود. 1. وارد بخش مدیریت مالی شوید.2. گزینه استثناهای پرداخت را انتخاب کنید.3. بر روی دکمه افزودن استثناء جدید کلیک کنید. در این مرحله باید …

ثبت نام قسطی دانش آموز در راهمام ادامه »

تعیین سطح دانش آموز در راهمام

برای تعیین سطح دانش آموز در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات دانش‌آموز را وارد کنید: دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

صدور فاکتور در راهمام

برای صدور فاکتور در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید جزئیات فاکتور جدید را وارد کنید: در ادامه اطلاعات پایه فاکتور را وارد نمایید: نکات: برای افزودن اقلام وارد قسمت افزودن شوید. در این قسمت اقلام مورد نظر همراه با قیمت،تعداد و دیگر جزئیات وارد نمایید.بر روی ذخیره کلیک کنید تا …

صدور فاکتور در راهمام ادامه »

ایجاد مدرس در راهمام

برای ایجاد مدرس جدید در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات مدرس را وارد کنید. دکمه ذخیره و ادامه را کلیک کنید. در این بخش میتوانید مشخص کنید که مدرس در چه شعبه هایی محدود شود. و در آخر دکمه ذخیره تنظیمات را کلیک کنید

ایجاد دانش‌آموز در راهمام

برای ایجاد دانش‌آموز جدید در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات دانش‌آموز جدید را وارد کنید: و در آخر دکمه ذخیره را کلیک کنید.

ثبت نمرات در راهمام

برای ایجاد لیست نمرات و ثبت نمرات در راهمام به روش زیر عمل کنید: عنوانی را برای لیست نمرات وارد نمایید و بر روی دکمه (ذخیره و ادامه) کلیک کنید. در ادامه یک لیست نمرات جدید با وضعیت (منتشر نشده) ایجاد می شود که در آن دانش آموزان ثبت نامی در کلاس را مشاهده می …

ثبت نمرات در راهمام ادامه »