آموزش راهمام

افزودن محصول در فروشگاه

برای افزودن محصول در فروشگاه به روش زیر عمل کنید: در این قسمت جزئیات محصول را مشخص کنید: برای ذخیره کردن اطلاعات وارد شده محصول می توانید بر روی دکمه “ذخیره تغییرات” کلیک کنید. و در آخر بر روی دکمه انتشار کلیک کنید تا محصول در سایت منتشر شود و کاربران امکان مشاهده سفارش آن

افزودن محصول در فروشگاه بیشتر بخوانید »

تعیین سطح دانش آموز در راهمام

برای تعیین سطح دانش آموز در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات دانش‌آموز را وارد کنید: دکمه ثبت و ذخیره را کلیک کنید.

تعیین سطح دانش آموز در راهمام بیشتر بخوانید »

ثبت نام در کلاس یا دوره توسط دانش‌آموز

برای ثبت‌نام جدید توسط دانش آموز در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات دانش‌آموز را وارد کنید: دکمه ثبت نام را کلیک کنید. در لیست ظاهر شده کلاس و یا دوره مورد نظر را انتخاب کنید. در مرحله آخر شهریه کلاس را پرداخت کنید. برای مشاهده سوابق ثبت نام، از

ثبت نام در کلاس یا دوره توسط دانش‌آموز بیشتر بخوانید »

صدور فاکتور در راهمام

برای صدور فاکتور در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید جزئیات فاکتور جدید را وارد کنید: در ادامه اطلاعات پایه فاکتور را وارد نمایید: نکات: برای افزودن اقلام وارد قسمت افزودن شوید. در این قسمت اقلام مورد نظر همراه با قیمت،تعداد و دیگر جزئیات وارد نمایید.بر روی ذخیره کلیک کنید تا

صدور فاکتور در راهمام بیشتر بخوانید »

ایجاد مدرس در راهمام

برای ایجاد مدرس جدید در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات مدرس را وارد کنید. دکمه ذخیره و ادامه را کلیک کنید. در این بخش میتوانید مشخص کنید که مدرس در چه شعبه هایی محدود شود. و در آخر دکمه ذخیره تنظیمات را کلیک کنید

ایجاد مدرس در راهمام بیشتر بخوانید »

ایجاد دانش‌آموز در راهمام

برای ایجاد دانش‌آموز جدید در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات دانش‌آموز جدید را وارد کنید: و در آخر دکمه ذخیره را کلیک کنید.

ایجاد دانش‌آموز در راهمام بیشتر بخوانید »

ایجاد کلاس در راهمام

برای ایجاد کلاس در راهمام به روش زیر عمل کنید: در این مرحله باید اطلاعات مربوط به کلاس جدید را وارد کنید: و در آخر دکمه ذخیره را کلیک کنید.

ایجاد کلاس در راهمام بیشتر بخوانید »

ثبت نمرات در راهمام

برای ایجاد لیست نمرات و ثبت نمرات در راهمام به روش زیر عمل کنید: عنوانی را برای لیست نمرات وارد نمایید و بر روی دکمه (ذخیره و ادامه) کلیک کنید. در ادامه یک لیست نمرات جدید با وضعیت (منتشر نشده) ایجاد می شود که در آن دانش آموزان ثبت نامی در کلاس را مشاهده می

ثبت نمرات در راهمام بیشتر بخوانید »