درباره ما

راهمام محصولی از شرکت مروارید است که یک بستر قدرتمند نرم افزاری را برای مدیریت امور آموزشی در موسسات آموزشی، آموزشگاه ها، پیش دبستانی و مهدکودک ها، واحد های آموزش ارگان ها و سازمان ها فراهم می کند، که بتوانند خدمات آموزشی و مدیریتی را کاملا بصورت الکترونیکی انجام دهند.