دانش آموزان در مدیریت مدرسه مشارکت می کنند

دانش آموزان در مدیریت مدرسه مشارکت می کنند

تعامل بیشتر با مدرسه می تواند از انجمن ها و گروه های دانش آموزی و همچنین فعالیت در شوراهای دانش آموزشی آغاز شود، اتفاقاتی که به دانش آموز فرصت تمرین مدیریت را خواهد داد او را برای محیطی بزرگ تر به نام اجتماع آماده خواهد ساخت.

یکی از مهمترین اهداف آموزش، تعامل اجتماعی دانش آموزان و شرکت فعال آنان در فعالیت های اجتماعی است، این که با حقوق اجتماعی خود آشنا باشند و به حقوق دیگران احترام بگذارند. دانش آموزانی که با شرکت در فعالیت های اجتماعی و تمرین مدیریت امور خود، درست تصمیم گیری کنند.

مدرسه می تواند شروع خوبی برای فعالیت های اجتماعی دانش آموزان باشد. تعامل بیشتر با مدرسه می تواند از انجمن ها و گروه های دانش آموزی و همچنین فعالیت در شوراهای دانش آموزشی آغاز شود، اتفاقاتی که به دانش آموز فرصت تمرین مدیریت را خواهد داد او را برای محیطی بزرگ تر به نام اجتماع آماده خواهد ساخت.

مدیر دبستان شهیده میرکی در گفت و گو با ایسنا می گوید: با آغاز سال تحصیلی جدید، سعی داریم شرایطی را فراهم کنیم تا دانش آموزان فعالانه در امور مدرسه مشارکت کنند.

گلاله عزیزی با اشاره به اینکه دانش آموزان در تصمیم گیری های مدرسه سهیم هستند، گفت: هر سال با آغاز فعالیت های مدرسه، شوراهای دانش آموزی نیز با برگزاری انتخابات تشکیل شده و به فعالیت می پردازند.

وی فعالیت دانش آموزان در شورای مدرسه را با اهمیت دانست و گفت: شوراهای دانش آموزی نمایندگان دانش آموزان در تعامل با مسئولین مدرسه هستند و در جلسات و تصمیم گیری ها حضور دارند.

مدیر دبستان شهیده میرکی به روز همیاری در مدرسه اشاره کرد و گفت: در چنین روزی خود دانش آموزان با هدف تمرین مدیریت، امور مدرسه را به دست می گیرند و با نظارت غیرمستقیم مسئولین، مدیریت مدرسه را انجام می دهند.

وی برای والدین دانش آموزان نیز توصیه ای داشت و گفت: والدین می توانند در تصمیم گیری های خانواده و واگذاری مسئولیت هایی به بچه ها، آنان را برای تعامل بهتر با جامعه آماده کنند و همکاری والدین دانش آموزان با مسئولین مدرسه، فضای بهتری را برای این فعالیت ها فراهم خواهد کرد.

منبع: ایسنا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *